მხილება შეიძლება იყოს ანონიმური, გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც არსებობს მამხილებლის მიერ წერილობით გამოხატული ნება მისი ვინაობის გამჟღავნებასთან დაკავშირებით.


შეიყვანეთ ზემოთ მოყვანილი ოპერაციის რეზულტატი: